คู่มือขนาด

วิธีการวัด

ใช้เทปวัดเพื่อวัดตัวเองโดยถือเทปให้แน่นรอบจุดสําคัญ 3 จุด

เราขอแนะนําให้คุณทําการวัดเหล่านี้ในขณะที่สวมเสื้อผ้าน้อยที่สุด

ดูคู่มือขนาดสําหรับคําแนะนําและเคล็ดลับในหน้าผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้สิ่งที่เหมาะกับคุณ